Berte den 16 januari 2017
BERTEBOS pris

Stiftelsen har instiftat två olika BERTEBOS pris.
1996 instiftades ett som utdelas av KUNGLIGA SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIN (KSLA)
och 2007 ett som utdelas av Hallands akademin.