Berte den 18 juni 2018
Berte Gård


Till Berte Qvarn har i alla tider hört ett lantbruk och ett mejeri. Mejeriet lades ned i mitten av 1900-talet, men lantbruket drivs fortfarande av familjen Stenström.

Det är idag ett eget bolag och Henrik Stenström, ingift i familjen, är dess drivande bonde.

Lantbruket har alltid haft en stor kobesättning och avelstjurarna Bertman är vida kända. Dess sperma har till och med exporterats!

Idag har Berte Gård AB 240 mjölkkor och lika många ungdjur och kalvar. Under 2011 byggdes en ny modern ladugård där korna flyttade in. Den gamla ladugården, som renoverades under 2009, huserar ungdjuren.